Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ydelser og vilkår

  • AAI henvender sig udelukkende til større, professionelle klienter med behov for individuelle løsninger og absolut uvildig rådgivning.
  • AAIs klienter er fortrinsvis velhavende privatpersoner og familier samt fonde og investeringsselskaber.
  • AAI indgår individuelle rådgivningsaftaler, der er tilpasset klientens behov og ønsker.
  • Aftalerne indgås som hovedregel med langsigtet samarbejde for øje, men AAI løser også adhoc opgaver.
  • AAIs klienter betaler et individuelt aftalt fast honorar (kvartalsvis). Honoraret afhænger af porteføljens størrelse og kompleksitet.
  • Adhoc opgaver faktureres efter medgået tidsforbrug (2.500 kr. pr. time excl. moms)
  • Klienterne modtager ubeskåret de eventuelle salgs- og formidlingsprovisioner AAI modtager fra produktleverandører m.v.
  • Der indgås skriftlig samarbejdsaftale, der kan opsiges af klienten når som helst med virkning fra udgangen af indeværende kvartal.​

AAIs klageansvarlige i henhold til Finanstilsynets Bekendtgørelse nr. 556 er direktør Peter Reedtz

​Risikomærkning af investeringsprodukter

Finanstilsynet har fastlagt regler for risikomærkning af investeringsprodukter. Reglerne inddeler produkterne i grøn, gul og rød kategori afhængig af den skønnede risiko og kompleksitet. Investorer skal oplyses om et givet investeringsprodukts klassifikation i forbindelse med rådgivning om produktet.

Tilsynet har endvidere fastsat kompetencekrav til investeringsrådgivere, herunder en egentlig certificering af rådgivere, der rådgiver om røde investeringsprodukter.

AAI oplyser klienterne om risikoklassifikation og er certificeret til at rådgive om en række komplekse investeringsprodukter (røde produkter).

Kontakt AAI for yderligere information.

​Firma

Asset Allocation Instituttet

CVR: 32693288

Adresse

Ehlersvej 7

2900 Hellerup

​Kontakt