Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Investeringsfilosofi

AAIs grundlæggende investeringsfilosofi er baseret på at strategisk asset allocation er den altafgørende afkastforklarende faktor.

Investors langsigtede afkast afhænger primært af den valgte sammensætning af porteføljen på forskellige aktivklasser.

Alle investorer bør derfor fastlægge en langsigtet plan for sammensætning af deres portefølje (strategisk asset allocation plan) under hensyntagen til investors målsætning, risikokapacitet og risikoattitude.

Værdien af taktisk asset allocation (justering af porteføljen i et forsøg på at udnytte en forventet kortsigtet markedsudvikling) er derimod tvivlsom. Det er i praksis vanskeligt at tjene penge på at forsøge at forudse den kortsigtede markedsudvikling.

Derfor bør investor tænke langsigtet og undgå at blive distraheret af kortsigtet informationsstøj.

Det er afgørende at man som investor holder fast i den valgte strategi og bevarer roen i pressede situationer.​

Asset Allocation Instituttets 10 gode råd om investering:

  1. Start med at formuler en investeringsmålsætning med udgangspunkt i formål, tidshorisont og risikoprofil (risikokapacitet og risikoattitude.)
  2. Brug mange ressourcer på at fastlægge den rigtige strategiske asset allocation.
  3. Undgå at bruge ressourcer på kortsigtede dispositioner og spekulationer om den kortsigtede markedsudvikling.
  4. Invester i aktivklasser – ikke enkeltpapirer.
  5. Diversifikation på forskellige aktivklasser og forskellige risikofaktorer er en meget central del af en vellykket investeringsstrategi
  6. Fokuser på minimering af investeringsomkostningerne via valg af rigtige produkter og lav omsætningshastighed. Husk at se på alle omkostninger (også de mindre synlige).
  7. Bevar kontrollen over porteføljen via enkle og gennemskuelige produkter
  8. Undgå som hovedregel gearing og komplicerede produkter
  9. Foretag kvartalsvis systematisk opfølgning på porteføljen og foretag kun sjældne justeringer af porteføljen (rebalancering).
  10. Hold fast i strategien – og bevar roen i pressede situationer

​Firma

Asset Allocation Instituttet

CVR: 32693288

Adresse

Ehlersvej 7

2900 Hellerup

​Kontakt